Trong vụ án hình sự, đã bồi thường thiệt hại thì sẽ được miễn trách nhiệm hình sự đúng không?

Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật Hình sự, do người có năng lực trách nhiệm hình sự hoặc pháp nhân thương mại thực hiện một cách cố ý hay vô ý, xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, xâm phạm quyền con người, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân có tính chất nguy hiểm cho xã hội phải bị xử lý hình sự.

Ngoài chịu trách nhiệm hình sự khi gây ra các thiệt hại về sức khỏe, uy tín, nhân phẩm, tài sản của người khác thì người phạm tội còn phải thực hiện nghĩa vụ bồi thường thiệt hại. Vậy nếu đã bồi thường thiệt hại thì có còn phải đi tù nữa không? Đây là câu hỏi mà rất nhiều người quan tâm.

Theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 thì: ” chỉ khởi tố vụ án hình sự về tội phạm quy định tại khoản 1 các điều 134,135,136,138,139,141,143,155,156 và 226 của Bộ luật hình sự  khi có yêu cầu của bị hại hoặc người đại diện của của bị hại là người dưới 18 tuổi, người có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất hoặc đã chết.”

Theo đó, tại khoản 1 của các điều quy định:

– Điều 134. Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác với mức phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm;

– Điều 135. Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh với mức phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng;

– Điều 136. Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng hoặc do vượt quá mức cần thiết khi bắt giữ người phạm tội với mức phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tiền từ 05 triệu đồng đến 20 triệu đồng;

– Điều 138. Tội vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác với mức phạt cải tạo không giam giữ đến 01 năm hoặc phạt tiền từ 05 triệu đồng đến 20 triệu đồng;

– Điều 139. Tội vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác  do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính với mức phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm;

…..

Trong trường hợp này, nếu người phạm tội bồi thường thiệt hại và được bị hại rút yêu cầu khởi tố thì vụ án sẽ được đình chỉ trừ trường hợp rút yêu cầu do bị ép buộc, cưỡng bức.

Bên cạnh đó, tại Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 quy định ” người thực hiện tội phạm nghiêm trọng do vô ý hoặc tội phạm ít nghiêm trọng gây thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm hoặc tài sản của người khác, đã tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả và được người bị hại hoặc người đại diện hợp pháp của người bị hại tự nguyện hòa giải và đề nghị miễn trách nhiệm hình sự, thì có thể được miễn trách nhiệm hình sự”.

Như vậy, không phải trong mọi trường hợp người phạm tội bồi thường thiệt hại thì sẽ được miễn trách nhiệm hình sự.