Tranh tụng các vụ án Hành chính

Cá nhân, cơ quan, tổ chức có thể tiến hành khiếu nại/khởi kiện quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính của Cơ quan nhà nước hoặc người có thẩm quyền khi các quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính này xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Đặc điểm chung của các vụ án hành chính là việc các Cơ quan nhà nước hoặc người có thẩm quyền luôn là bị đơn và người dân, cơ quan, tổ chức luôn là bên nguyên đơn. Điều đáng nói ở đây là việc giải quyết các vụ án hành chính thường bị kéo dài, do các vụ án hành chính rất phức tạp. Do vậy người khiếu nại/khởi kiện phải cần đến sự giúp đỡ của các Luật sư am hiểu pháp luật.

Công ty Luật số 1 Hà Nội – trực thuộc đoàn Luật sư thành phố Hà Nội, với đội ngũ Luật sư có chuyên môn cao cũng như có nhiều năm kinh nghiệm trong việc giải quyết các vụ án hành chính. Khi đến với Công ty Luật số 1 Hà Nội các quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng sẽ được bảo về một cách tốt nhất.

1.Trong hoạt động khiếu nại các quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính, Công ty Luật số 1 Hà Nội thực hiện các dịch vụ sau:

–  Thực hiện các thủ tục khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai (đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, trưng dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư; cấp hoặc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; gia hạn thời hạn sử dụng đất…).

– Thực hiện các thủ tục khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính trong việc cấp, thu hồi giấy phép về xây dựng cơ bản, sản xuất, kinh doanh; giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và chứng chỉ hành nghề hoặc khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính khác liên quan đến hoạt động kinh doanh, tài chính của thương nhân.

– Thực hiện các thủ tục khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính trong việc trưng dụng, trưng mua, tịch thu tài sản.

– Thực hiện các thủ tục khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính trong việc áp dụng thuế, thu thuế, truy thu thuế.

– Thực hiện các thủ tục khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính trong việc áp dụng phí, thu phí, lệ phí; thu tiền sử dụng đất.

– Thực hiện các thủ tục khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính trong quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ.

– Thực hiện các thủ tục khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý hộ tịch.

2. Trong hoạt động khởi kiện quyết định/hành vi hành chính, Công ty Luật số 1 Hà Nội thực hiện cùn cấp các dịch vụ sau đây:

– Tiến hành các thủ tục khởi kiện tranh chấp về thu hồi, đền bù, bồi thường giải phóng mặt bằng.

– Tiến hành các thủ tục khởi kiện tranh chấp về quy trình, thời gian cấp sổ đỏ.

– Tiến hành các thủ tục về tranh chấp về thời gian, hồ sơ giấy tờ trong lĩnh vực hành chính (như lĩnh vực xuất nhập khẩu, cấp giấy phép hành nghề, thuế, thông quan…..).

– Giúp đỡ khách hàng trong việc giải quyết các tranh chấp trong lĩnh vực cấp giấy phép hoạt động, cấp giấy phép con…

– Cử luật sư tham gia tranh tụng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trong phiên tòa hành chính, như khiếu kiện: quyết định thu hồi đất, quyết định bồi thường hỗ trợ khi thu hồi đất, quyết định thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

– Thực hiện các thủ tục kháng cáo bản án sơ thẩm, làm văn bản kiến nghị gửi Cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xem xét kháng nghị theo thủ tục Giám đốc thẩm, Tái thẩm bản án  hành chính đã có hiệu lực pháp luật.

–  Đại diện theo ủy quyền làm việc với các bên liên quan trong việc thi hành bản án hành chính.

Hãy liên hệ ngay với Luật sư: 1900 966 980 khi bạn gặp rắc rối với pháp luật hành chính